Zoznam projektov

Lake Side

autori: Radovan Gonos, Peter Marko, Radoslav Sinčák, Peter Jacko, Jana Fazekašová
investor: TRIBECA Investment, s.r.o.
visualisation: www.CadRender.sk

Urbanistický koncept vychádza z rešpektovania plánu územného rozvoja obce Liptovský Trnovec. Východiskami bola svažitá zelená lúka poskytujúca skvelé výhľady na blízku vodnú nádrž Liptovská Mara a Vysoké Tatry na severnom horizonte. Svah naklonený k nádrži bol pôvodne koncipovaný ako za sebou nasledujúci rad budov, ktoré jasne určovali uličnú čiaru. Tento druh zástavby však nedovoľuje využiť potenciál miesta. My sme však rozhodli inak. Územie rozdelené na 30 parciel s tridsiatimi víkendovými rekreačnými domami sme poňali dynamickejšie, keď zástavbu tvorí „CIK-CAK“ štruktúra s vysokými domami – tŕňmi. Tŕne sú rozhodené tak, aby minimalizovali clonenie výhľadov. Dispozičné členenie nie je plošne horizontálne ale obytné zóny sú umiestnené nad sebou. Domom sme charakterizovali čistú modernú formu hranola. Ak sme už mali dané tieto determinanty, rozhodli sme, že v tomto momente bude práca rozdelená na štyroch ľudí, ktorí musia tieto požiadavky splniť vlastnými vyjadrovacími prostriedkami. Celková koncepcia každého jednotlivého domu zdôrazňuje účelnosť a úspornosť riešenia - je tvarovo striedmy, kompaktný, s balkónom alebo terasou. Objekty sú nepodpivničené zastrešujú auto, alebo prístrešok pre vozidlo je mimo domu. Dispozícia domov je logicky prispôsobená orientácii pozemkov, je prehľadná s jasným členením dennej a nočnej časti, bez zbytočných predimenzovaných priestorov. Hlavné obytné priestory sú orientované na južnú stranu s výhľadom na Maru. Na najvyššom poschodí sa s bublinkami Jacuzzi otvárajú exkluzívne panoramatické výhľady na krajinu.

Plošné dispozície rekreačných domov :

Dom A

Priestorový program:
Prvé nadzemné podlažie : vstup, technická miestnosť, WC, kuchyňa, obývacia izba, jedáleň,
Druhé nadzemné podlažie: kúpeľňa spálňa, terasa
Tretie nadzemné podlažie: izba, izba, izba, kúpeľňa
Štvrté nadzemné podlažie: terasa, jacuzzi

Prvé nadzemné podlažie - 51,9 m2
Druhé nadzemné podlažie - 49,75 m2
Tretie nadzemné podlažie - 59,2 m2
Štvrté nadzemné podlažie - 16,16 m2

Celková podlažná plocha je - 177 m2

Druhé nadzemné podlažie: kúpeľňa, izba, izba
Tretie nadzemné podlažie: spálňa, kúpeľňa
Štvrté nadzemné podlažie: sauna, šatňa, jacuzzi

Prvé podzemné podlažie - 6,1 m2
Prvé nadzemné podlažie - 46,2 m2
Druhé nadzemné podlažie - 33,59 m2
Tretie nadzemné podlažie - 31,31 m2
Štvrté nadzemné podlažie - 32,2 m2
Celková podlažná plocha je - 149,4 m2

Dom C

Priestorový program:
Prvé nadzemné podlažie : vstup, technická miestnosť, WC, obývacia hala
Druhé nadzemné podlažie: jedáleň, kuchyňa,
Tretie nadzemné podlažie: izba, spálňa, kúpeľňa
Štvrté nadzemné podlažie: izba, terasa, kúpeľňa, jacuzzi

Prvé nadzemné podlažie - 49,78 m2 Druhé nadzemné podlažie - 46,52 m2
Tretie nadzemné podlažie - 60,94 m2 Štvrté nadzemné podlažie - 36,87 m2 Celková podlažná plocha je - 194,11 m2

Dom D

Priestorový program:
Prvé nadzemné podlažie : vstup, technická miestnosť, WC, hala
Druhé nadzemné podlažie: obývacia izba, , kuchyňa, WC
Tretie nadzemné podlažie: spálňa, kúpeľňa, izba, izba Štvrté nadzemné podlažie: sauna, kúpeľňa, jacuzzi, terasa

Prvé nadzemné podlažie - 25,63 m2
Druhé nadzemné podlažie - 40,82 m2
Tretie nadzemné podlažie - 34,2 m2 Štvrté nadzemné podlažie - 28,9 m2
Celková podlažná plocha je - 129,55 m2

Zvolená konštrukčná výška je 2,8 metra. Uvažovaný spôsob zakladania je na základových pasoch z prostého betónu.
Nosne murivo hr. 29cm, železobetónová stropná doska hr. 18cm. priečky sú navrhované zo sadrokartónu Výplne otvorov – dvere a okná v hliníkovo – plastovom prevedení Stavebne materiály - povrchy : vápennocementové omietky bielej farby, pohľadový betón, drevené obklady, dubové lamely.

PROJEKTY

rozdelenie projektov: