Zoznam projektov

Vila Bralo

autori: Radovan Gonos, Peter Marko, Radoslav Sinčák, Peter Jacko
investor: súkromna osoba
objem: 50 mil. Sk
vizualizácie: www.CadRender.sk

Investor, ktory kúpil parcelu vo veľmi zložitom teréne, nás oslovil s požiadavkou na návrh vily. Pozemok členený na hornú – prístupovú časť a spodnú - záhradnú časť. Po obhliadnutí terénu a zvážení kladov predovšetkým v hornej časti tohto zložiteho pozemku – prístup na pozemok, vyhľad na rieku Váh a panorámu mesta sme načrtli formu reagujúcu na morfologiu terénu, ktorá je otvorená, transparentná, dynamická. Prevádzkovo – dispozičné riešenie je determinované svahovitosťou terénu. Vzhľadom na to, že prístup na pozemok je v najvýššej úrovni pozemku, sme situovali vstupné priestory a dvojgaráž do prístupovej časti pozemku s náväznosťou na ďalšie priestory (zádverie, zázemie). Centrom vily je átrium na ktoré náväzujú ďalšie priestory. Objekt je vertikálne členený na spodnú – dennú časť s hornú – nočnú časť.

PROJEKTY

rozdelenie projektov: