Zoznam projektov

Rezidencia Leonardo

autori: Radovan Gonos, Peter Marko, Radoslav Sinčák, Peter Jacko, Jana Fazekašová, Ľubomíra Gallová
investor: Apartment Trnava, s.r.o.
visualisation: www.CadRender.sk

Polyfunkčný objekt “Rezidencia LEONARDO“ je situovaný do centrálnej mestskej časti Trnavy a pozerá do tváre historickej zástavby - to boli určujúce faktory ktoré sa preniesli na hmotu. Študujúc štruktúry mapy mesta, bloky s vnútornými dvormi, so svojským pocitom aj zanedbané, aj obnovené, vyššie aj nižšie, s machom aj s prachom našiel sa pocit. Pocit toho nového, ktorý bude spoločne kráčať s históriou po ulici, nebude prevyšovať ani súperiť. Chcel by skôr reflektovať a dopĺňať. Tak Leonardo reflektuje hmotou štruktúru, ktorú dopĺňa. Vývoj hmoty smeroval od jedného bloku k viacerým, k vzájomným posunom, vertikálnym a horizontálnym, cez určenie funkcií. Podzemné podlažie slúži veľkopriestorovej garáži. Prízemie je venované vstupu a výstupu do bytovej hmoty, vjazdu a výjazdu do podzemného podlažia, je miestom úschovy a aj predaja, ktoré vytvára pešie podlubie, ktoré oživuje a dopĺňa potrebné funkčné zázemie. V tomto prostredí tak rehabilituje klasickú ulicu s mestským obchodným parterom. Druhé nadzemné podlažie obsiahlo 6 bytov pôdorysne rozihraných, ktoré tretie pôdorysne opakuje. Štvrté je podlažie štyroch atypických nadštandardných bytov, s terasami a strechami striedajúcimi sa s presklenými časťami.

Na fasáde sú použité vo vzájomnej kombinácii ušľachtilé materiály akými sú kov a sklo. Fasáda reflektuje historické štruktúry mesta. Nekonfliktne zapadá do historickej mikroklímy centra mesta, s ktorou komunikuje. Plošné dispozície apartmánových domov:

  1. NP obchodné priestory- 325.0 m2
  2. NP obytná plocha - 731.4m2
  3. NP obytná plocha - 731.4m2
  4. NP obytná plocha - 669.8m2 Obytná plocha spolu - 2132.6m2 Podzemné garáže - 925.1m2 Parkovacie miesta - 286.5m2 Počet parkovacích miest - 22

Kapacity bytov: celkom - 16 bytov - z toho - 3 izbových - 6 bytov - z toho - 4 izbových - 9 bytov - z toho - 5 izbových - 1 bytov Pivničné Priestory - 39.6m2 Obchodné priestory - 325.0m2

obytná plocha 2.NP. 4 izbový - 159.61m2 , 3 izbový - 123.79m2 , 3 izbový -116.28m2, 4 izbový - 117,22m2 , 3 izbový -100m2 , 4 izbový - 114,5m2 3.NP. 4 izbový - 159.61m2 , 3 izbový - 123.79m2 , 3 izbový -116.28m2 , 4 izbový - 117,22m2 , 3 izbový -100m2 , 4 izbový - 114,5m2 4.NP. 5 izbový - 164.6m2 , 4 izbový - 170.5m2 , 4 izbový – 147.2m2 , 4 izbový – 187.5m2 Plošné a priestorové bilancie: zastavaná plocha - 817 m2 celkový objem objektu - 14475 m3 Základný nosný systém je tvorený železobetónovým skeletom v nosnom rastri 7,5 * 7,5 metra . Zvolená konštrukčná výška je 3,0 metra . Navrhnutý konštrukčný systém je z monolitického alebo oceľového skeletu s monolitickými stropmi . Uvažovaný spôsob zakladania je na pilótach a pomocou základových železobetónových roštov . V izbových častiach je navrhnutý podhľad a v komunikačno prevádzkovej časti je bez podhľadový strop . V ubytovacej časti sú priečky navrhované zo sádrokartónových stien potrebných parametrov a v komunikačno prevádzkovej časti sú priečky tehlového muriva spĺňajúce požiadavky akustiky. Výplne otvorov – dvere a okná je možné pojať v hliníkovo – plastovom prevedení vo farbách sivo - čiernej .

PROJEKTY

rozdelenie projektov: