Zoznam projektov

Rekonštrukcia domu

autori: Radovan Gonos, Peter Marko, Radoslav Sinčák, Peter Jacko, Lubomíra Gallová
investor: MARADA Investments s.r.o.
objem: 20 mil. Sk
vizualizácie: Peter Marko

Požiadavka investora na maximalizaciu plochy využitelnu k administratívným priestorom v centre mesta viedla k dostavbe pôvodného východného krídla objektu. Podstatou študie bolo sklbiť pôdorysné danosti starej budovy s novými výrazovými prostriedkami prístavby, ktorá ju dotvára a rozširuje. Je jasne odlišené staré od nového, kde staré je citlivo rekonštruované a nové dotvára celkový charakter budovy.

PROJEKTY

rozdelenie projektov: