HISTÓRIA

Architektonický ateliér vznikol v roku 1998 ako voľné združenie mladých architektov a stavebných inžinierov. Pre zabezpečenie zmluvných vzťahov a ekonomických väzieb vznikla v roku 2000 spoločnosť DGA s.r.o. - Design. Graphic. Architecture.
Ateliér vznikol pod vedením Radovana Gonosa, okolo ktorého sa sformoval mladý dynamický tím. Zameraný je hlavne na architektúru a urbanizmus.

FILOZOFIA FIRMY

Pri spracúvaní zadaní sa ateliér drží základných súčasných princípov:
» dôkladný analytický postup tvorby prostredia,
» zhromaždením potrebného množstva informácií vzniká produkt, ktorý sa variuje do rozsahu budov všetkých typov a veľkosti až po mestské urbanistické návrhy,
» rozhľad v modernom a znalosť minulého je predpokladom pružného reagovania na aktuálne meniace sa požiadavky,
» moderná úžitkovosť spolu s kvalitnou estetikou vytvára kreatívne prostredie človeka.

Dodržaním týchto princípov vie ateliér DGA ponúknuť architektonické štúdie s projekčnou a inžinierskou činnosťou pre širokú typologickú škálu stavieb vo všetkých fázach ich spracovania.

 
купить подушки киев